Hakulomake

Liity mukaan Kaleidoscope-yhteisöön täyttämällä tämä hakulomake.

Kiitos!

MUOVA tarjoaa maksutonta yrittäjyysvalmennusta 10:lle maahanmuuttajataustaiselle naiselle osana EU-rahoitteista Kaleidoscope-projektia. Koulutus järjestetään Länsi-Suomen muotoilukeskus Muovan (VAMK) tiloissa Vaasassa, osoitteessa Wolffintie 36 F 11. Henkilön tulee asua Euroopassa ja olla halukas oppimaan ja kehittämän omaa yritystään ja/tai yritysideaansa.

Kurssin lopussa valitaan kolme henkilöä, jotka pääsevät osallistumaan maksuttomaan viikon mittaiseen valmennukseen Pariisissa helmikuussa 2019.

Tietoa valmennuksesta

Vaatimukset osallistujalle

  • EU:ssa asuva maahanmuuttajanainen
  • Riittävän hyvä suomen- ja/tai englanninkielen taito
  • Osallistujalla tulee olla liiketoimintaidea tai muu kehitettävä idea
  • Mahdollisuus osallistua viikon mittaiseen valmennukseen Pariisissa helmikuussa 2019

Kurssin osiot

  • Oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen
  • Ongelmanratkaisu, verkostoituminen ja viestintä
  • Luovuus yrittäjyydessä
  • Sisua yrittäjyyteen ja yritysidean kehittämiseen
  • Kuinka päästä markkinoille ja sopeutua uuteen kulttuuriin
  • Katse tulevaisuuteen – miten hyödyntää valmennuksen aikana kehitettyjä taitoja omalla yrityspolulla

Valmennuksen kesto

Valmennus koostuu kuudesta lähitapaamisesta, joista jokainen kestää noin neljä tuntia.
Valmennus alkaa marraskuussa 2018 ja päättyy helmikuussa 2019.

Valmennuksen tavoitteet

Valmennus on käytännönläheinen, interaktiivinen, sekä kokeellinen. Tavoitteena on kehittää yrittäjyysosaamista sekä sellaisia työkaluja, joilla omaa liiketoimintaideaa voi viedä eteenpäin.

Paikka

Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA, Wolffintie 36 F 11, Vaasa