Partnerit
Élan Intercultural on vuodesta 2008 alkaen toiminut yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon organisaatio. Se tekee työtä opettajien ja opiskelijoiden, taiteilijoiden, sosiaali- ja terveysalan sekä liike-elämän ammattilaisten kanssa, tarjoaa kulttuurikoulutusta ja hallinnoi kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Élan Interculturel tekee työtä oikeudenmukaisen ja osallistavan yhteiskunnan hyväksi, jossa eri uskontojen, uskomusten ja kulttuurien edustajilla on myönteisiä ja rakentavia suhteita toistensa kanssa. Kulttuurienvälisyyden kokeminen antaa mahdollisuuden erojen havaitsemiseen ja arvostamiseen luonnollisella tavalla.
Vaikka epävarmuuden käsitteleminen ja muutos voivat viedä aikaa, kannattaa muistaa, että kyse on myös
vastuunottamisesta ja epäkohtien näkyväksi tekemisestä tavoitteena parempi ja monimuotoisempi elämä.
Inova on vuodesta 2001 alkaen toiminut yritys, joka tarjoaa konsultointia yrittäjyydessä ja urakehityksen saralla.
Inova tukee erityisesti monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Se on esimerkiksi edistänyt naisten asemaa eri aloilla, kuten tieteessä, teknologiassa, insinööritieteissä ja matematiikassa. Inovan johtaja Marina Larios on Euroopan laajuisen naisten yhdistys WiTECin (European Association of Women in Science, Engineering and Technology) puheenjohtaja. Inova tekee työtä myös muiden kohderyhmien parissa. Se järjestää Euroopan komission rahoittamia koulutusohjelmia, jotka on suunnattu yrittäjiksi aikoville tai tukemaan urapolun kehitystä haasteellisina aikoina. Kohderyhminä ovat muun muassa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, yli 50-vuotiaat, sekä väkivallan, ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhrit sekä kodittomat (erityisesti naiset).
Inova hyödyntää valmennusta ja mentorointia kehittäessään kohderyhmiensä pehmeitä taitoja liiketoiminnan eri osa-alueilla. Se tarjoaa henkilökohtaista valmennusta, työpajoja sekä Inovan kehittämää Enterprise/Career/Mentoring Circles™ -toimintaa, joka yhdistää mentoroinnin, valmennuksen ja toiminnallisen oppimisen, ja auttaa näin yksilöitä pohtimaan ja kehittämään joko uutta tai olemassa olevaa liiketoimintaa, tai tukee heidän urakehitystään huomioiden osallistujien henkilökohtaiset tavoitteet. Aberdeenin yliopisto on tunnustanut Mentorin Circles -menetelmän menestyksekkääksi yrittäjyystaitojen kehittämisohjelmaksi.
Materahub on kansainvälisesti toimiva konsortio, joka tukee yrityksiä, kasvuyrityksiä, yrittäjiksi aikovia sekä organisaatioita eurooppalaisen hanketoiminnan kautta. Materahub onkin mukana kumppanina useissa kansainvälisissä hankkeissa. Materahub on jo vuosien ajan toiminut nuorten yrittäjien ERASMUS+ -ohjelman välittäjäorganisaationa Etelä-Italiassa. Materahub myös isännöi italialaista Creative Business Cupia. Se on tärkein luoville aloille suunnattu kansainvälinen kilpailu.
Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK) tarjoaa koulutusta tekniikassa, liiketaloudessa sekä sosiaali- ja terveysalalla. VAMK erityispiirteitä ovat keskittyminen energiasektoriin ja yrittäjyyden yhdistäminen kansainvälisyyteen. VAMK sijaitsee Pohjanmaalla, joka tunnetaan rikkaasta yritystoiminnastaan. VAMKin projektiin osallistuva yksikkö on Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA. Se on monialainen käyttäjälähtöisen muotoilun tutkimus- ja kehityskeskus, joka edistää yritysten kansainväistä kilpailukykyä, toteuttaa soveltavaa tutkimusta ja luo uusia ja innovatiivisia menetelmiä muotoilun ja luovuuden keinoin.