Projekti
OECD:n (2013) selvityksen mukaan maahanmuuttajien ja erityisesti maahanmuuttajanaisten työttömyys ja alhaisempi palkkataso ovat yleisempiä EU-maissa kuin heidän lähtömaissaan. Näin ollen maahanmuuttajien ja erityisesti maahanmuuttajanaisten yrittäjyysvalmiuksien ja yrittäjyyden edistämisellä on mahdollisuus edistää heidän työllistyvyyttään sekä työmarkkinoiden tasa-arvoistumista. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää maahanmuuttajien potentiaalia mikä osaltaan lisää innovaatiota ja tuottavuutta.